سه شنبه 3 بهمن 1396 - 05 جمادى الأولى 1439
جستجو :
  اعضای هیات موسس
اعضای هیات موسس مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

نوع عضویت

1

دکتر جمال عیوضی ضیایی

فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی

عضو موسس- رئیس مرکز

2

دکتر علیرضا نیکانفر

فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی

عضو موسس- عضو مرکز

3

دکتر سعید دستگیری

دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی

عضو موسس- عضو مرکز

4

دکتر زهره صناعت

فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی

عضو موسس- عضو مرکز

5

دکتر ایرج اسودی کرمانی

فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی

عضو موسس- عضو مرکزنوشته شده در   يکشنبه دوم آبان 1395  توسط   بابک زارع آبادی