پنجشنبه 30 دي 1395 - 21 ربيع الثاني 1438
جستجو :
  برچسب شده با خودآگاهی سرطان پستان
صفحات/ کتابچه های آموزشی                            
     
پنجشنبه 4 آذر 1395
مطالب/ حضور سرکار خانم دکتر پروفسور تروسکه دباک در مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی                            
      مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز میزبان سرکار خانم دکتر پروفسور تروسکه دباک از دانشگاه گرونینگن هلند از تاریخ 10 الی 14 مهرماه سال 1395 بود.
دوشنبه 19 مهر 1395