سه شنبه 3 بهمن 1396 - 05 جمادى الأولى 1439
جستجو :
  برچسب شده با تبریز
مطالب/ دعوت به همکاری از دانشجویان پزشکی علاقمند                            
      بدینوسیله از کلیه دانشجویان پزشکی واجد شرایط و علاقمند بعد از انجام مصاحبه حضوری جهت همکاری در طرح های غربالگری سرطان دعوت بعمل می آید.
پنجشنبه 11 آبان 1396