سه شنبه 3 بهمن 1396 - 05 جمادى الأولى 1439
جستجو :
  برچسب شده با مرکز تحقیقات هماتولوژی
مطالب/ برگزاری کارگاه یک روزه                            
      برگزاری کارگاه یکروزه مرور سیستماتیک و متاآنالیز توسط مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه( RDCC) ویژه اعضای هیئت علمی
يکشنبه 10 دي 1396
صفحات/ رییس مرکز                            
     
يکشنبه 23 آبان 1395
صفحات/ تماس با ما                            
     
شنبه 24 مهر 1395
صفحات/ معرفی مرکز                            
     
شنبه 24 مهر 1395