سه شنبه 3 بهمن 1396 - 05 جمادى الأولى 1439
جستجو :
  برچسب شده با انکولوژی
مطالب/ برگزاری کارگاه یک روزه                            
      برگزاری کارگاه یکروزه مرور سیستماتیک و متاآنالیز توسط مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه( RDCC) ویژه اعضای هیئت علمی
يکشنبه 10 دي 1396
صفحات/ معاون پژوهشی مرکز                            
     
يکشنبه 21 خرداد 1396