سه شنبه 1 اسفند 1396 - 04 جمادى الثانية 1439
جستجو :
  برچسب شده با انکولوژی
مطالب/ برگزاری کارگاه یک روزه (تاریخ جدید)                            
      برگزاری کارگاه یکروزه مرور سیستماتیک و متاآنالیز توسط مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه( RDCC) ویژه اعضای هیئت علمی
يکشنبه 10 دي 1396
صفحات/ معاون پژوهشی مرکز                            
     
يکشنبه 21 خرداد 1396