برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

اعضای شورای پژوهشی


اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی تبریز
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

نوع عضویت

1 دکتر ایرج اسودی کرمانی فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی عضو موسس- عضو مرکز
2

دکتر جمال عیوضی ضیایی

فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی

عضو موسس- عضو مرکز

3

دکتر علیرضا نیکانفر

فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی

عضو موسس- عضو مرکز

4

دکتر سعید دستگیری

دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی

عضو موسس- عضو مرکز

5

دکتر زهره صناعت

فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی

عضو موسس- (رئیس مرکز)

6

دکتر عباسعلی حسین پور فیضی

فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان

عضو مرکز

7

دکتر علی اصفهانی

فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی

عضو مرکز

8

دکتر بابک نجاتی

فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی

عضو مرکز

9

دکتر علی اکبر موثق پور اکبری

دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

عضو مرکز

10

دکتر رویا دولت خواه

دکترای تخصصی مولکولار اپیدمیولوژی سرطان

عضو مرکز

11

دکتر مجید فرش دوستی حق

دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

عضو مرکز

12

دکتر محمد اصغرزاده

دکترای بیوشیمی فراورده های بیولوژیک

عضو مرکز

13

دکتر صبا غفاری

دکترای داروسازی

عضو مرکز

14

دکتر راحله فرحزادی

دکترای بیوشیمی بالینی

عضو مرکز