شنبه 31 شهريور 1397 - 11 محرم 1440
جستجو :
  رییس مرکز

دکتر زهره صناعت


 رئیس مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی

تلفن: 33343626-041

فاکس: 33343844-041


ایمیل:
 
zohrehsanaat@yahoo.com 
نوشته شده توسط   بابک زارع آبادی