چهارشنبه 2 خرداد 1397 -
جستجو :
  معاون پژوهشی مرکز

دکتر رویا دولت خواه


معاون پژوهشی مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی
دکترای تخصصی پژوهشی رشته مولکولار اپیدمیولوژی سرطان

ایمیل:
royadolatkhah@yahoo.com