جمعه 1 تير 1397 - 07 شوال 1439
جستجو :
  اعضای شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی تبریز
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

نوع عضویت

1 دکتر ایرج اسودی کرمانی فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی عضو موسس- عضو مرکز
2

دکتر جمال عیوضی ضیایی

فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی

عضو موسس- عضو مرکز

3

دکتر علیرضا نیکانفر

فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی

عضو موسس- عضو مرکز

4

دکتر سعید دستگیری

دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی

عضو موسس- عضو مرکز

5

دکتر زهره صناعت

فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی

عضو موسس- (رئیس مرکز)

6

دکتر عباسعلی حسین پور فیضی

فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان

عضو مرکز

7

دکتر علی اصفهانی

فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی

عضو مرکز

8

دکتر بابک نجاتی

فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی

عضو مرکز

9

دکتر علی اکبر موثق پور اکبری

دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

عضو مرکز

10

دکتر رویا دولت خواه

دکترای تخصصی مولکولار اپیدمیولوژی سرطان

عضو مرکز

11

دکتر مجید فرش دوستی حق

دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

عضو مرکز

12

دکتر کریم شمس اسنجان

دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

عضو مرکز

13

دکتر آزاد رحمانی

دکترای تخصصی پرستاری

عضو مرکز

14

دکتر فرزانه لطفی پور

دکترای تخصصی داروسازی

عضو مرکز
 
نوشته شده در   چهارشنبه پنجم آبان 1395  توسط   بابک زارع آبادی