سه شنبه 26 تير 1397 - 03 ذو القعدة 1439
جستجو :
  برچسب شده با انکولوژی
صفحات/ برنامه استراتژیک مرکز                            
      برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی
دوشنبه 7 اسفند 1396
مطالب/ برگزاری کارگاه یک روزه (تاریخ جدید)                            
      برگزاری کارگاه یکروزه مرور سیستماتیک و متاآنالیز توسط مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه( RDCC) ویژه اعضای هیئت علمی
يکشنبه 10 دي 1396
صفحات/ معاون پژوهشی مرکز                            
     
يکشنبه 21 خرداد 1396