شنبه 31 شهريور 1397 - 11 محرم 1440
جستجو :
  معرفی مرکز
معرفی مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی تبریز

در راستای اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و با هدف ارتقای کیفیت پژوهش در حیطه درمان، مراقبت، شناخت و پیشگیری از عوامل خطر و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان، مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی از اواسط سال 1379 با عنوان تیم تحقیقاتی و از تاریخ 18/8/1385 با عنوان مرکز تحقیقات مصوب مشغول فعالیت می باشد.

با توجه به اهمیت تحقیقات علوم پایه در کنار علوم بالینی، یکی دیگر از اهداف اولیه مرکز جذب اساتید و محققان از تمامی گروه های بالینی و پایه با هدف طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک با تکیه بر امکانات تشخیص های مولکولی ، سیتوژنتیک و ایمونولوژیک مراکز می باشد. از طرف دیگر پژوهش های کاربردی و مداخله ای نیز با هدف ارتقاء و بهبود پروتکل های درمانی و مراقبتی از بیماران سرطانی یکی دیگر از  اولویت های پژوهشی مرکز می باشد.


نوشته شده در   شنبه بیست و چهارم مهر 1395  توسط   بابک زارع آبادی