شنبه 31 شهريور 1397 - 11 محرم 1440
جستجو :
  اعضای هیات موسس
اعضای هیات موسس مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

نوع عضویت

1 دکتر ایرج اسودی کرمانی
 
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
 
عضو موسس- عضو مرکز
 
2

دکتر جمال عیوضی ضیایی

فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی

عضو موسس- عضو مرکز

3

دکتر علیرضا نیکانفر

فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی

عضو موسس- عضو مرکز

4

دکتر سعید دستگیری

دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی

عضو موسس- عضو مرکز

5

دکتر زهره صناعت

فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی

عضو موسس- (رئیس مرکز)


 
نوشته شده در   يکشنبه دوم آبان 1395  توسط   بابک زارع آبادی