شنبه 31 شهريور 1397 - 11 محرم 1440
جستجو :
تاریخ : شنبه 7 بهمن 1396     |     کد : 15

کنفرانس یک روزه

کنفرانس یک روزه با عنوان " تجویز منطقی داروها در کانسر پستان"
تاریخ برگزاری: 96/11/12
زمان برگزاری: 8:30 الی 15
مکان برگزاری: هتل پارس تبریز
داوطلبین می توانند برای ثبت نام از سامانه جامع آموزش مداوم پزشکی کشور اقدام نمایند.