شنبه 31 شهريور 1397 - 11 محرم 1440
جستجو :
  کتابچه های آموزشی
                   

کتابچه های آموزشی

- آنچه که در مورد لوسمی لنفوبلاستیک حاد باید بدانید               

- آنچه نیاز دارید در مورد سرطان پستان بدانید     

- مدیریت مشکلات خونی در بیماران تحت شیمی درمانی

- پرسش و پاسخ پیرامون سرطان استخوان

- سرطان پستان

- پرسش و پاسخ پیرامون سرطان

- بیماران تحت شیمی درمانی و مراقبت از خود

- نحوه برخورد با عوارض جانبی شیمی درمانی

- آنچه بیماران تحت شیمیایی باید بدانند

- آنچه که بیماران سرطانی باید بدانند

- آنچه که باید در مورد سرطان کولورکتال (روه بزرگ) بدانید

- پرسش و پاسخ پیرامون غربالگری سرطان

- آنچه بیماران مبتلا به سرطان مری باید بدانند

- آشنایی با لوسمی سلول موئی

- پرسش و پاسخ پیرامون سرطانهای سر و گردن

- آنچه بیماران مبتلا به لنفوم هوچکین باید بدانند

- آنچه که نیاز دارید در مورد هموفیلی بدانید

- آنچه بیماران مبتلا به سرطان حنجره باید بدانند

- پرسش و پاسخ پیرامون کاربرد لیزر در درمان سرطان

- تغییرات جنسی در بیماران سرطانی

- اصول راهنمای بالینی

- آنچه نیاز دارید در مورد لوسمی بدانید

- آنچه بیماران مبتلا به سرطان ریه باید بدانند

- آنچه بیماران مبتلا به سرطان لوزالمعده باید بدانند

- آنچه بیماران مبتلا به سرطان رحم باید بدانند

- آنچه بیماران مبتلا به ملانوما باید بدانند

- آنچه بیماران مبتلا به میلوم مولتیپل باید بدانند

- آنچه بیماران مبتلا به لنفوم غیر هوچکین باید بدانند

- روش تغذیه برای بیماران سرطانی

- حاملگی و سرطان پستان

- پرسش و پاسخ پیرامون سرطان پروستات مراحل اولیه

- راهنمای بیماران و همراهان بخش رادیوتراپی

- آنچه نیاز دارید در مورد سرطان دهانه رحم بدانید

- پرسش و پاسخ پیرامون سارکوم بافت نرم

- آنچه بیماران مبتلا به سرطان تیروئید باید بدانند
نوشته شده توسط   بابک زارع آبادی