چهارشنبه 2 خرداد 1397 -
جستجو :
  برچسب شده با هماتولوژی و انکولوژی
مطالب/ دعوت به همکاری از دانشجویان پزشکی علاقمند                            
      بدینوسیله از کلیه دانشجویان پزشکی واجد شرایط و علاقمند بعد از انجام مصاحبه حضوری جهت همکاری در طرح های غربالگری سرطان دعوت بعمل می آید.
پنجشنبه 11 آبان 1396
صفحات/ آزمایشگاه هماتولوژی                            
     
شنبه 20 آذر 1395
صفحات/ رییس مرکز                            
     
يکشنبه 23 آبان 1395
صفحات/ اعضای هیات موسس                            
     
يکشنبه 2 آبان 1395
صفحات/ تماس با ما                            
     
شنبه 24 مهر 1395