شنبه 31 شهريور 1397 - 11 محرم 1440
جستجو :
  برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مطالب/ دومین کنگره بین المللی تازه های پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان های دستگاه گوارش                            
      برگزاری دومین کنگره بین المللی تازه های پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان های دستگاه گوارش در تاریخ های 24 و 25 مرداد ماه سال 97
شنبه 19 خرداد 1397
مطالب/ کنفرانس یک روزه                            
      برگزاری کنفرانس یک روزه با عنوان تجویز منطقی داروها در کانسر پستان توسط مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی
شنبه 7 بهمن 1396
مطالب/ برگزاری کارگاه یک روزه (تاریخ جدید)                            
      برگزاری کارگاه یکروزه مرور سیستماتیک و متاآنالیز توسط مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه( RDCC) ویژه اعضای هیئت علمی
يکشنبه 10 دي 1396
مطالب/ برگزاری کارگاه یک روزه                            
      برگزاری کارگاه یکروزه How to prepare your presentation توسط مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC) ویژه اعضای هیئت علمی
چهارشنبه 8 آذر 1396
صفحات/ کارشناسان                            
      کارشناسان مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی
دوشنبه 3 آبان 1395